Windowrus.com
Информация о файле
Try this. WindowexeAllkiller.com

g2mupload.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Citrix\GoToMeeting\5387GoToMeetingd849780b8a07539af3d7ba113c1db54d
g2mupdate.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Citrix\GoToMeeting\5387GoToMeetingd849780b8a07539af3d7ba113c1db54d
Jamben.exeC:\ProgramData\Jamben9afbe45a292ab67d0a27e047aa31b3f3
DiskFileguriWebControl_1001_x86.dllC:\Windows\Downloaded Program FilesDiskFileguriWebControl379dc16a6b5b2539302c7fc734ece7da
sglw2hcm.ocxC:\Windows\Downloaded Program FilesBlueZone Web-to-Host Control Module v6.1092d182ec45c28d29fa406e97551aa08
Liberation of Ukraine.exeC:\Program Files\HGB\Ukraines liberationhttp://toysland.com.ua5e937b1e4124871e489a7cf383c23ae9
hgb.exeC:\Program Files\HGB\Ukraines liberationРеклама4e74aeaf0214f4cba5f2c4a136bb3f2e
cputemperature.sysC:\Windows\System32\driverseFMer TThrottle interface driver557170a069a29e95b2c9ab45e3cfb411
WDB_Sqlite.dllC:\WebMeetingServer224f9a58beecf2cf129b4e525d0bbbfe
TWebServer.dllC:\WebMeetingServerec181d5da9cf15bc18ad865f97f2034a
TNetworkService.dllC:\WebMeetingServerBasic network services dynamic link librarydac9ae7601d70909c586bd8dad7cdc82
T120term.dllC:\WebMeetingServerTTXN WebMeeting Server85b95969fd7ca37790696f159e69ec89
T120.exeC:\WebMeetingServerTTXN WebMeeting Server0de7915567203ef35067b7a4eac34a73
School.exeC:\TS School1edebd52e10e64f67cd8c5503eb5cbbe
Ft.exeC:\TS Schooleda5b6f88bc1efc0c6a32576db1eed66
ugetdn.dllC:\Program Files\uGet VGI\avcYouTube video downloader7a2281847a3a0b9e9573987a793d5f74
upd.exeC:\Program Files\uGet VGIuGet upd438812cb7e971ff1299d3699f5184276
uGet.exeC:\Program Files\uGet VGIuGet806fe60ca4fddd8697a86121bb71c09f
smpl.dllC:\Program Files\uGet VGIWin32 program.86e60ae8991423435fffdeb6dfaca5a0
instmsiw.exeC:\Program Files\TurboProject Standard SetupInstaller for the Windows Installer61a5fb191ae2ae876db31dcce75e4183
smpd.exeC:\Program Files\PyroSim 2010\fds50b4ddec5ccf4d674400562d9ec25984
theng.exeC:\Program Files\PyroSim License Manager056eecdec6a712c5ad3c0c3a4598174b
PNAMain.exeC:\Program Files\Citrix\ICA ClientCitrix Applications01448107fd1731a0f31dacfa78fe1cf3
MODVIEWER.EXEC:\Program Files\Net Protector 2011Module Fixer86842638684271371f4a69e27fb277b4
PROCES~1.EXEC:\Program Files\Net Protector 2011\ZVSCANb51b05a10d9e1bc7a28eda6660ba34a1
StatusClient.exeC:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClientHewlett-Packard T-TR Status Clientd6e32f50ccc40a0dcd4fbd9473382eae
softLCP.exeC:\WINDOWS\system32softOSD Local Command Processor84ec0950c56188825c646bad28cac70d
Iap.exeC:\Program Files\Dell\OpenManage\ClientIap Modulee05670226fa4e67884541b8f5283f7f9
VestiBar.dllC:\Program Files\VestiBarВести.Тулбарe945b838542424452915fb7817efa1f3
prxtbClip.dllC:\Program Files\Clipafon.pnlConduit Toolbar4c163bd2a5905d18893ee311608e8c54
StartGuard.exeC:\Program Files\2IPStartGuard4cd2704e91d412a932e7373c49ec569a
SWGVC.exeC:\Program Files\SonicWALL\SonicWALL Global VPN ClientSonicWALL Global VPN Client79391ca745b66d790d1298ee718adf23
tmswitch.exeC:\WINDOWS\system32TmSwitch keyboard switcher03eb189f22e8602aa99ca4b3ac417650
AutoShutdown.exeC:\Program Files\PC Auto ShutdownAuto shutdown computers at schedule timea3523524188c75240872f7baa696e0e7
ShutdownService.exeC:\Program Files\PC Auto ShutdownPC Auto Shutdown Service2a7ec867e596b1023c5859bdeeba4f93
XoftSpy.exeC:\Program Files\XoftSpyXoftSpy Spyware Remover8cdf9c8be1b942bc84d880f960a8611e
AutoUtil.exeC:\Program Files\AutoUtila453d3d6fbc2317bce488930fd7d5a10
mm_director.exeC:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukeboxmm_director exe347e5328cfa681b430746fe0e24b4d4f
MM_TDM~1.EXEC:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch JukeboxTrack Download Manager763ce4871d2e6e0c65a217e6bcd15cc9
mmjb.exeC:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch JukeboxMusicmatch Jukeboxc893f1cd7a55db2505ef03e234631711
APPGRA~1.DLLC:\Program Files\AppGraffitiAppGraffiti Browser Helper Objectc5c261b183717ab464e9ebc04e240649
BitCometBHO_1.4.8.11.dllC:\Program Files\BitComet\toolsBitCometBHOe21bfcf93ac373ad18891c751f455fd8
RebateInf.exeC:\Program Files\RebateInformerRebateInformer45bc3174be6f4309951d65601c548b47
BePCSC.exeC:\Program Files\EmvSmartCardReaderBePCSC6766223b011ac68bd354b6d51629c72f
FreeTorrentViewer.exeC:\Program Files\Free Torrent Viewer04c2815a8be8b8df0a1f7688b82ceee8
RoboFormWatcher.exeC:\Program Files\AI RoboFormRoboForm TaskBar Icon Modulee69036bcdd1096e478302e3ab6a6ef59
mouserate.exeC:\Program Files\MouseRateMouseRate7d3b059fbf414f492773024104eeb137
ScriptSn.20110728222927.dllC:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCoreVSCore Script Scannerda7b4586ba625fe0dd872bdc2fbfe42d
Bufssvr.exeC:\Program Files\BUFFALO\SLManagerEasyBUFFALO Security Service76ba10cc44496f3796b0548ae2b15ad6
Inputps.exeC:\Program Files\BUFFALO\SLManagerEasySLME Input Password appb6b1be2c5ca7183d177f815f3073038f
lhut32.exeC:\Program Files\LHUT32LHAユーティリティ329b4e7fd1bee190b444e3e704fd17e731
YKicker.exeC:\Program Files\Yahoo!J\DesktopAlbumYahoo!フォト デスクトップアルバム デジカメ監視常駐プログラムc82a50e703d7071fd1b7bed0972fdd6e
ipz.exeC:\WINDOWS\system321160f4c2ccd5f86014c998886a7c1a7c
BHDCRegC.exeC:\Windows\SysWOW6481dcefbd43a8d9fba2459e6a57823f57
ThunderBhoStat.exeC:\Program Files\Thunder Network\Thunder\ProgramThunderBhoStat7f51acf9938798489bb3abeef89a62d0
hhukcert.exeC:\Windows\SysWOW6498e203625f7329314ff8089f48e22360
ComputerZService.exeC:\Program Files\Ludashi360硬件大师核心服务b061705ff01e5fc7778f90906a9c907d
goagent.exeC:\GoAgent\local87522d3f19e05ac7f98d0d3e57d0a43c
Libra.ApplicationCenter.Service.exeC:\Program Files\Guanchen\InfoSeries 2.5\Application Center\ServiceLibra.ApplicationCenter.Service467a6a7199f8493cd08aec71cf9f7c42
hasp_crn.exeC:\Program Files\SafeNet\Sentinel HASP Server\Servers\Sentinel HASP ServerSentinel HASP Business Studio Server6111d118f9f8590614b58fa46609e867
iKeyACR.exeC:\Program Files\Rainbow Technologies\iKey Components\BinAuto Certificate Registration Utilityd2c18edd0cce0ef657d56cd409c8dac2
3wareSrv.exeC:\WINDOWS\System323ware Driver Service61433fce89070c983db1096c973a01cc
AsusFanControlService.exeC:\Program Files\ASUS\AsusFanControlService\1.00.11ASUS Motherboard Fan Control Servicec24f59eaeeb2d3f8822658173f6ce735
ICCProxy.exeC:\Program Files\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller ServiceIntel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS90d95b25f8413f937a2e155f196d892c
Cole2k_Media_Toolbar.dllC:\Program Files\Cole2k Media Toolbar\v3.3.0.2Cole2k Media Toolbar2c3d569c9906ac2edc271d655e4498fa
KingKongCapture.exeC:\CaptureKing Kong Capture4f88ae215c99e2eaa355352674422f0f
nMtsk.exeC:\WINDOWSTaskBar Service for Windows 2000 & Windows 98d7bdea741b32465e70dec1d94bcd9a7b
avgsysta.exeC:\Program Files\AVG\AVG2012AVG SysTools Service79b9bebc514ad8c047fa9f3563ff31c1
avgsystx.exeC:\Program Files\AVG\AVG2012AVG SysTools Service7ca9136fc019ca559fcaca8a07acb242

Copyright (c) Windowrus.com. All rights reserved. | Информация о файле домашняя страница